Salon Camden@49

April 12/2011

THE MIDDLE EAST:
Exploring the Impact of a Political Tsunami

 
COPYRIGHT © 2012 SALON CAMDEN                                                                                                                                                                                PHOTO COURTESY THE HOGTOWN PROJECT